Impressum

 

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel Polderjongens B.V. de informatie op deze website met zorg en aandacht samenstelt, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. 

Polderjongens aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website, voor de daarop verstrekte informatie dan wel voor de gevolgen van (tijdelijke) niet beschikbaarheid van deze website. 

De informatie op deze website wordt regelmatig onderhouden en aangevuld. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaand bericht worden aangebracht. 

Hyperlinks op deze website brengen u naar websites van derden, welke niet door Polderjongens worden gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Polderjongens aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites. 


Auteursrechten & intellectuele eigendomsrechten
Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Polderjongens.